Connect with us

Aktualitet

E PAAFTE, Prokurorja dërgohet për tu rishkolluar

Published

on

Prokurorja e Shkodrës, Marsida Frashëri u pezullua një vit nga detyra më 13 maj 2022 për shkak të problemeve profesionale që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konstatoi gjatë procesit të vetingut të saj. Po ashtu, me anë të vendimit të ndërmjetëm, KPK caktoi detyrimin e Frashërit për të ndjekur programin e trajnimit në Shkollën e Magjistraturës. Megjithëse prokurorja Marsida Frashëri ka qenë e caktuar përkohësisht në Prokurorinë e Përgjithshme si pjesë e grupit mbështetës për përgatitjen e vlerësimeve profesionale të prokurorëve, vetingu evidentoi probleme të shumta të saj në kriterin profesional.

Në arsyetimin e vendimit të ndërmjetëm, Komisioni konstaton se Frashëri ka shfaqur në mënyrë të përsëritur vonesa në trajtimin dhe përfundimin e çështjeve objekt shqyrtimi, në vazhdimësi gjatë ushtrimit të detyrës së saj si prokurore, duke krijuar rrethana që kanë efekt negativ në rezultatet e vlerësimit profesional të saj.

KPK vëren se Frashëri, pavarësisht tërheqjes së vëmendjes apo marrjes së masës disiplinore më parë, ka vijuar në të njëjtën mënyrë të ushtrojë funksionin me mangësi në aspektin profesional. “Mangësitë e konstatuara janë kryesisht ato të karakterit organizativ dhe veprimit me efikasitet, të cilat kanë sjellë në mënyrë të përsëritur mospërmbushjen e detyrës si prokurore, duke konkluduar se nuk është efektive”, citohet në konkluzionin e Komisionit që sqaron se në lidhje me dy kriteret e tjerë do të shprehet në vendimin përfundimtar, pasi subjekti të ketë përfunduar programin e edukimit njëvjeçar pranë Shkollës së Magjistraturës dhe të jetë testuar për aftësitë e saj.

Problemet profesionale

Në dy prej tre dosjeve të dorëzuara nga subjekti në funksion të vetingut të saj nuk janë gjetur probleme, ndërsa për një çështje Komisioni vlerëson se nuk mund t’i nënshtrohet rivlerësimit, pasi shpjegimet dalin jashtë kontekstit të procesit.

Edhe në katër prej pesë dosjeve të shortuara nuk evidentohen probleme të prokurores Frashëri, ndërsa në një prej tyre konstatohet se ajo ka zvarritur hetimet për një periudhë njëvjeçare pa shkak ligjor. Sipas KPK, në këtë rast subjekti ka treguar se ka mungesë në aftësinë për të hetuar e marrë urdhra e vendime në kohën e duhur, se ka gjykim dhe sjellje të cekëta, si dhe një mënyrë pune që nuk pajtohet me pozicionin e saj.

Nga të dhënat arkivore është konstatuar se në vitin 2014, Prokurori i Përgjithshëm ka dhënë masë disiplinore ndaj Frashërit për “kalim në një detyrë tjetër më të ulët brenda sistemit të drejtësisë”, duke kryer detyrën e oficerit të policisë gjyqësore për një periudhë 6-mujore.

Procedimi disiplinor ndaj subjektit ka filluar bazuar në të dhënat e evidentuara gjatë një kontrolli të vitit 2013 lidhur me disa kallëzime për të cilat nuk ishte vendosur regjistrimi ose mosfillimi i procedimit penal dhe për dhjetëra proocedime që gjendeshin në fazën e hetimit paraprak.

Sipas KPK, nga verifikimi i çështjeve të hetuara administrativisht më parë nga Prokuroria e Përgjithshme, duket se subjekti ka kryer shkelje të shumta dhe të ndryshme ligjore ku në disa procedime penale të ndjekura prej saj është vënë re neglizhencë e pajustifikuar në fazën e regjistrimit të procedimit penal duke mos përmbushur detyrime.

Po ashtu, ka rezultuar se Frashëri nuk ka kryer në mënyrë të plotë dhe në vijimësi veprimet e domosdoshme hetimore paraprake, duke i zvarritur çështjet në mënyrë të pajustifikuar dhe duke treguar neglizhencë të pajustifikuar për të marrë vendim përfundimtar.

Prokurorja Marsida Frashëri ka deklaruar se kjo masë disiplinore është e paparashikuar në ndonjë ligj të miratuar dhe nga ana e saj është ankimuar në Gjykatën Administrative të Apelit dhe në Gjykatën e Lartë, të cilat në përfundim kanë konkluduar në favor të ish-Prokurorit të Përgjithshëm.

Sipas subjektit, kjo masë është ekzekutuar dhe është shuar që në shtator të vitit 2015 dhe se duhej të ishte fshirë nga dosja personale. Ajo ka kërkuar që Komisioni të mos e vlerësojë me ndikim negativ në vlerësimin e saj profesional, duke e konsideruar si gjë të gjykuar.

Në përfundim të trajtimit të kësaj gjetje, KPK ka çmuar ta vlerësojë në vijimësi të ushtrimit të detyrës nga prokurorja Frashëri.

Nga verifikimet ka rezultuar se ndaj subjektit është filluar hetim disiplinor nga Prokurori i Përgjithshëm edhe në vitin 2019, bazuar në aktet dhe informacionin e dërguar nga Drejtuesi i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Në vitin 2018, drejtuesi i Prokurorisë së Shkodrës ka nxjerrë urdhër për ngritje të një grupi pune me qëllim çeljen e zyrës së prokurores Marsida Frashëri dhe inventarizimin e akteve që ndodheshin në të. Kjo, pasi Frashëri ishte caktuar përkohësisht në Prokurorinë e Përgjithshme si pjesë e grupit mbështetës për përgatitjen e vlerësimeve profesionale të prokurorëve, por nuk kishte kryer dorëzimin e materialeve që ndiqeshin prej saj.

“Pas çeljes së zyrës janë konstatuar kallëzime penale, procedime penale, aktekspertime, përgjigje letërporosie dhe prova të ndryshme materiale që i përkisnin periudhës 2010 – 2017. Këto materiale nuk ishin dorëzuar por janë mbajtur të mbyllura në zyrën e saj në rafte deri në momentin e konstatimit. Janë gjetur letërporosi dhe prova materiale”, citohet në vendimin e KPK.

Po ashtu ka rezultuar se kallëzimeve penale të gjetura nuk u ishte dhënë zgjidhje ligjore. Lidhur me konstatimin është përpiluar procesverbali përkatës, i cili është dërguar së bashku me informacionin në Prokurorinë e Përgjithshme.

Komisioni sqaron se ky hetim disiplinor është mbyllur për arsye se mungonte kuadri ligjor rregullues për të mundësuar identifikimin e shkeljeve që përbëjnë shkak për nisjen e procedurave disiplinore.

Megjithatë, KPK rendit gjetjet lidhur me këto çështje. Nga hetimi administrativ ka rezultuar se një procedim penal i vitit 2006 për “vjedhje”, është mbajtur nga subjekti pa veprim deri në momentin që u gjetën aktet në zyrë. Kjo dosje i është caktuar një prokuroreje tjetër e cila në vitin 2018 ka kërkuar pushimin e hetimeve për shkak të parashkrimit të veprës penale.

Po ashtu, ka rezultuar se dy procedime të viteve 2011 dhe 2013, po për “vjedhje…” janë mbajtur në sirtare nga prokurorja Frashëri dhe pas kalimit në vitin 2018 një kolegeje, është kërkuar sërish pushimi i menjëhershëm i çështjeve, po për shkak të parashkrimit të veprës penale. “Subjekti nuk kishte kryer asnjë veprim hetimor, duke sjellë si pasojë parashkrimin e veprës penale”, konstaton KPK për procedimin e vitit 2013.

Sipas KPK-së, subjekti nuk ka kryer veprime hetimore për vite me radhë edhe në më shumë se një duzinë çështjesh penale në shkelje të parashikimeve ligjore.

“Në përfundim të verifikimeve duket se subjekti i rivlerësimit ka treguar neglizhencë të plotë dhe pakujdesi duke ‘braktisur’ dosjet kur është larguar nga zyra, duke neglizhuar dorëzimin dhe duke shkaktuar ‘vdekjen e tyre procedurale’”, ka vlerësuar Komisioni dhe i ka kaluar subjektit barrën e provës për të shpjeguar të kundërtën e rezultateve të hetimit.

Frashëri ka kërkuar Komisionit ti vlerësojë konstatimet në nivel ‘makro’, duke e parë atë të lidhur me treguesit e tjerë të veprimtarisë profesionale.

Lidhur me këto gjetje, Komisioni konstaton përfundimisht se subjekti ka mbajtur në zyrën e saj fashikuj hetimorë të cilët ishin në proces duke mos ndërmarrë veprime hetimore, duke treguar mungesë të theksuar të aftësive për administrimin e dosjeve gjyqësore dhe shmangur ngarkesën në punë. “Neglizhencë të paarsyeshme për zgjidhjen e cështjeve, duke shmangur rrethana që kanë efekt negativ në rezultatet e vlerësimit të saj”, shprehet Komisioni.

Nga verifikimi i hetimit disiplinor të filluar ndaj Frashërit në vitin 2019, ka rezultuar se ajo ka refuzuar pa arsye të marrë në dorëzim materialet hetimore të një prokurori i cili është emëruar si anëtar i këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe për rrjedhojë nuk mund të kryente më hetime.

“Komisioni çmon se veprimet e subjektit të rivlerësimit të vlerësuara në tërësinë e tyre, së bashku edhe me sjelljen e saj të vazhduar në institucionin ku ajo ushtronte detyrën e saj si prokurore (prokuroria Shkodër), tregojnë cilësi e aftësi të pamjaftueshme në punë e që cënojnë efektivitetin dhe eficencën e institucionit në tërësi dhe të saj si prokurore në veçanti”, citohet në vendim.

Në përfundim, KPK vlerëson se mangësitë e prokurores Marsida Frashëri në ushtrimin e detyrës ndër vite janë në një normë të pranueshme për të mos sjellë pasojën e shkarkimit nga detyra dhe ka çmuar se subjekti ndodhet në kushtet e plotësimit të tyre nëpërmjet një programi trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës.

Aktualitet

EMRI/ Zhytet jahti luksoz në Dhërmi, i përkiste…

Published

on

By

Një jaht luksoz  është mbytur në ujërat e Drimadhes Dhërmi.

Në orën 18.30 është njoftuar se në Dhërmi se në Drimadhes Dhërmi në një distancë rreth 100 m nga bregu duke qëndruar bovë në spirancë është mbytur një mjet lundrues rreth 5m i gjatë i si pasojë e ndonjë çarje që mund të ketë pasur.

Nuk ka dëme në njerëz.

Mjeti lundrues i mbytur është Jaht rreth 5 m i gjatë i matrikulluar me emrin “BAE” me flamur Panamez në pronësi të shtetasit Festim Mark Prendi i datëlindjes 1984, lindur në Shkodër banues ne Tiranë, në Jaht nuk ka pasur persona dhe mendohet se shkak i fundosjes ka qenë futja e ujit nga poshtë Jahtit në një nga tapat kryesore të tij.

Continue Reading

Aktualitet

Helmimi i qytetarëve nga uji, policia nis hetimet

Published

on

By

Strukturat e Komisariatit të Policisë Kukës, pas publikimit të videove në rrjetet sociale, me pamje nga rubinetat e ujit të pijshëm në fshatin Shtiqen, që dyshohet të jetë i ndotur, kanë nisur menjëherë hetimet për këtë rast.

Shërbimet e Policisë kanë marrë kontakt me specialistët e ujësjellësit të cilët kishin dijeni për ndotjen, dhe më pas kanë shkuar në Spitalin Rajonal Kukës, ku kanë konstatuar një numër të lartë personash nga disa fshatra të Kukësit, që janë paraqitur me siptoma helmimi.

Grupi hetimor i ngritur së bashku me specialistët e ISHSH Kukës, ka marrë mostra të ujit tek depoja qendore dhe në banesat e qytetarëve në të cilat ka patur ndotje uji, me qëllim përcaktimin e shkaqeve të ndotjes.

Po punohet për të marrë deklarimet e mjekëve, të cilët nuk kanë njoftuar në organet e rendit, në lidhje me këtë situatë.

Nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit vijojnë hetimet për zbardhjen e shkaqeve të ndotjes së ujit dhe vënien para përgjegjesisë ligjore të personave përgjegjës

Continue Reading

Aktualitet

Bordi ‘mbron’ shqiptarët, rrit me 10 lekë çmimin e sheqerit

Published

on

By

Çmimi i një kg sheqer është rritur me 10 lekë. Ky është vendimi i ri i Bordit të Transparencës dhe Monitorimit të Çmimeve të Tregtimit me Shumicë/Pakicë.

Thënë ndryshe, duke nisur nga dita e sotme qytetarët do ta blejnë 1kg sheqer me 114 lekë/kg.

Marzhi tavan i tregtimit të shitjes me shumicë të sheqerit nga importuesi dhe ambalazhuesi është 15 lekë/kg (6 lekë/kg për importuesin dhe 9 lekë/kg për ambalazhuesin) mbi koston e importit plus detyrimet e paguara në doganë.

Vendimi: 

Vendim i Bordit të Transparencës të Monitorimit të çmimeve të produkteve ushqimore bazë, datë 27.06.2022

Bordi i Transparencës dhe Monitorimit të Çmimeve të Tregtimit me Shumicë/Pakicë të produkteve ushqimore bazë dhe produkteve të tjera të lidhura me to në zbatim të aktit normativ nr. 7, datë 18.03.2022 “Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to, si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg”

VENDOSI
1- Miratimin e marzheve që do të aplikohen për produktin ushqimor bazë sheqer, si pasojë e situatës së veçantë të krijuar nga rritja e çmimeve ndërkombëtare.

2- Për artikullin sheqer (1 kg) miratohen marzhet si më poshtë:
a. Marzhi tavan i tregtimit të shitjes me shumicë të sheqerit nga importuesi dhe ambalazhuesi është 15 lekë/kg (6 lekë/kg për importuesin dhe 9 lekë/kg për ambalazhuesin) mbi koston e importit plus detyrimet e paguara në doganë.

b. Marzhi i tregtimit të transportuesit i cili mund të jetë shitësi me shumicë, shitësi me pakicë apo palë të treta, nga magazina e shitësit me shumicë tek magazina e shitësit me pakicë është 2 lekë/kg mbi çmimin e llogaritur sipas gërmës “a” të këtij paragrafi.

c. Marzhi i tregtimit të shitjes në njësitë e tregtimit me pakicë të produktit sheqer është 3 lekë/kg mbi çmimin e llogaritur sipas gërmës “a” të këtij paragrafi plus transportin sipas gërmës “b” të këtij paragrafi.

3- Ky vendim është i detyrueshëm për të gjitha subjektet që tregtojnë me shumicë/pakicë produktin e përcaktuara në këtë vendim.

4- Në pasqyrën nr. 1 më poshtë jepen të dhënat në lidhje me përllogaritjet e çmimit tavan të tregtimit sipas marzheve të përcaktuara në pikën 2 të këtij vendimi.

5- Ky vendim hyn në fuqi në datë 27.06.2022 dhe i shtrin efektet deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit.

Continue Reading

Aktualitet

Shuhet në moshë të re pedagogia e Universitetit

Published

on

By

Rektorja e Universitetit të Shkodrës, Suzana Golemi, njoftoi lajmin e trishtë të ndarjes nga jeta në moshë të re, të Nevila Dibrës, zv/Dekane e Fakultetit të Shkencave Shoqërore të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.
“Të nderuar kolegë, miq e bashkëpunëtorë,
Me hidhërim të thellë mësuam lajmin tronditës të ndarjes nga jeta të koleges, mikes sonë të dashur, prof.as.dr. Nevila Dibra, zv/Dekane e Fakultetit të Shkencave Shoqërore të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.
Prof.as.dr Nevila Dibra ka qenë pjesë e Departamentit të Gjeografisë të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” që nga viti 1993. Ajo ka dhënë kontributin e saj si kërkuese shkencore në fushën e gjeografisë, turizmit dhe mjedisit me një sërë artikujsh, librash shkencorë, organizime dhe pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo ka kryer me devotshmëri funksione të ndryshme si përgjegjëse e departamentit të Gjeografisë në vitet 2012 – 2020, anëtare e Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për shumë vite, dhe është dalluar për kontributin e lartë dhe energjinë e saj pozitive për zhvillimin e Fakultetit të Shkencave Shoqërore Universitetin e Shkodrës. Studentët do ta kujtojnë prof. as. dr. Nevila Dibra si lektoren e aftë dhe dashamirëse; kolegët si pedagogen e përkushtuar; miqtë si shoqen unike.
I shprehim ngushëllimet më të thella familjes dhe të gjithë të afërmve për këtë humbje të madhe e të parakohshme!
Qoftë i përjetshëm kujtimi i saj!
Rektori
Prof. Dr. Suzana Golemi
Ceremonia e lamtumirës dhe homazhet në nderim të prof. as. dr Nevila Dibra do të zhvillohen me datë 28/06/ 2022 në ora 10.30-11.30, pranë hollit të auditorit A3 në Godinën e Rektoratit të Universitetit të Shkodrës”.
Continue Reading

Aktualitet

60% e shqiptarëve s’bëjnë dot 1 javë pushime

Published

on

By

Kush ka frekuentuar rezidencat e pushimeve në vendin tonë sidomos në bregdet, e ka vënë re se pushuesit janë në pjesën dërrmuese të tyre nga Kosova, emigrantë ose të huaj dhe vendasit në raporte me ulëta. Barometri i Ballkanit për vitin 2022 tregoi se 60% e shqiptarëve të anketuar kanë pohuar se nuk mund të përballojnë shpenzimet për një javë pushime në vit. Kjo ishte përqindja më e lartë në Rajon.

Përqindja e popullsisë që nuk ka mundësi të pushojë pësoi rritje në vitin 2022, pasi në vitin 2021 vetëm 39 % e të anketuarve pohuan se nuk mund të përballonin pushime 7-ditore.

Barometri i Ballkanit gjeti se 44% e të anketuarve në Shqipëri u ankuan se familjet e tyre nuk ishin në gjendje ta mbanin shtëpinë e tyre të ngrohtë në mënyrë adekuate, ndërsa 27 % e tyre rrëfeu se kishte vështirësi për këto pagesa.

Ndërsa ushqimi dhe veshja ishin të papërballueshme (të paktën një herë) për 18% të popullsisë së Shqipërisë (nga 14% në 2020).

Ndryshe nga Shqipëria, qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës kishin më shumë aftësi financiare për të paguar shpenzimet bazë.

Vetëm 10% e të anketuarve në Bosnje dhe Hercegovinë pretendonin se kishin hasur vështirësi në pagesën e qirasë, 11% u ankuan për vështirësinë për të paguar për faturat e ngrohjes apo këstet e kredisë.

Ndërkohë, blerja e ushqimeve, veshmbathjeve dhe sendeve të tjera bazë nuk konsiderohet si problem madhor për 91% të të anketuarve.

58% e të anketuarve në këtë ekonomi thanë se ishin në gjendje të përballonin të paktën një javë pushime larg shtëpisë, në ndryshim nga 39% të cilët e kanë të pamundur.

Kosova në anën tjetër, shënoi një nivel relativisht të lartë të shqetësimit të qytetarëve për shpenzimet ditore. Fatura e qirasë u bë problem në një moment për 29% të qytetarëve, ndërsa 23% nuk mund të përballonin pagesën e këstit të kredisë.

21% kishin probleme për të mbajtur shtëpitë e tyre ngrohtë, ndërsa 18% i konsideruan furnizimet ushqimore të shtrenjta për buxhetin e tyre. Pushimi njëjavor ishte i papërballueshëm për 34% të të anketuarve në Kosovë, ndërsa 64% nuk e konsideronin është problem.

Një e pesta e qytetarëve nga Maqedonia e Veriut nuk kanë mundur të paguajnë qiranë e tyre. 13% e tyre kishin probleme me shpenzimet e ngrohjes, ndërsa 12% nuk mund të përballonin furnizimet bazë.  pothuajse gjysma e popullsisë pretendoi se ata nuk mund të rezervonin një pushim njëjavor pasi e tejkalonte buxhetin e tyre.

Nga ana tjetër shumica e të anketuarve në Mal të Zi (79%) ishin në gjendje të paguanin qiranë e tyre mujore, dhe 80% mund të përballojnë pagesën e këstit të kredisë së tyre.

Ngrohja e shtëpive të tyre nuk konsiderohej si problem financiar për 87% të popullsisë, ndërsa 12% e gjetën furnizimin me ushqim të papërballueshëm të paktën një herë në vit. 39% e të anketuarve në Mal të Zi nuk mund të përballonin pushimet e tyre.

Serbia ndan një prirje të ngjashme me ekonomitë e tjera në Rajon. Rreth 19% nuk mund të paguanin qiratë e tyre të paktën një herë në vit, ndërsa 15% e kishin të vështirë të paguanin këstin e kredisë së tyre.

83% mund të përballonin të paguanin faturat e ngrohjes, ndërsa shumica dërrmuese (88%) ishin në gjendje të përballonin shpenzimet e ushqimit.  Ngjashëm me fqinjët e saj, 44% e serbëve ka vështirësi me pushimet./MONITOR

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

TRENDING