Connect with us

Politike

Rrëzimi i Dekretit të Presidentit për disa ndryshime në ligjin “Për Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë”

Published

on

Përshëndetje,

Siç edhe e keni ndjekur, Kuvendi i Shqipërisë përmes Komisionit të Çështjeve Ligjore ka rrëzuar sot Dekretin e Presidentit të Republikës për disa ndryshime në ligjin “Për Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë”.

Të shumta janë argumentet që Komisioni ka përdorur për të rrëzuar arsyetimet e shprehura në dokumentin bashkëshoqërues të dekretit. Ajo që dua të them sot për opinionin publik është se, rezultati i Komisionit është një shprehje kuptimplotë e një shumice të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, qofshin të mazhorancës apo të opozitës parlamentare, për ti hapur rrugë hyrjes në fuqi të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor.

Është e papranueshme dhe duhet refuzuar menjëherë përpjekja e Ilir Metës për ta futur vendin në një spirale të rrezikshme dhe aventurë të papranueshme, për më tepër që koha e mbetur në dispozicion për zhvillimin e zgjedhjeve të 25 prillit është më pak se 180 ditë. Në këtë këndvështrim dua ta them shumë qartë se Ilir Meta në asnjë moment nuk ka pasur si qëllim të përmirësojë kuadrin ligjor zgjedhor në Republikën e Shqipërisë. Pozicioni i tij ekstremist ka qenë sabotimi dhe gjithçka tjetër për të penguar zhvillimin normal të zgjedhjeve të 25 prillit. Për Partinë Socialiste, Grupin e saj Parlamentar dhe shumicën në këtë Kuvend, Komisioni i Venecias është gjithmonë i mirëpritur të sjellë në mënyrë të “pjekur”, opinionet e saj. Ai opinion, sipas traditës së vendosur nga ana jonë, do të diskutohet me kujdesin e duhur me të gjitha forcat politike. Duke pasur parasysh kohën që na ka mbetur në dispozicion, do të mbetet për t’u adresuar çdo lloj çështje që mund të dale, pas 25 prillit.

Nuk kemi kohë për të humbur dhe për të hyrë në një aventurë. Nuk dua të ndalem në shumë argumente por, sikurse edhe e dini, implementimi i ligjit zgjedhor kërkon kohën e vet. Institucionet përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve, kërkojnë kohën e tyre. Duke qenë se ne tashmë kemi një Kod Zgjedhor, ku qytetarët shqiptarë për herë të parë do të votojnë për subjektet zgjedhore, por edhe kandidatët, kjo është një kohë e shkurtër që institucioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me emërtesat e tij të reja të përgatisë procesin zgjedhor.

Ndërkohë që në këtë komunikim me ju do të doja të ndalesha në disa prej çështjeve të ngritura në argumentet e sjellë nga Presidenti i Republikës, ku ndër to, ai është munduar të argumentojë se ndryshimet në Kodin Zgjedhor, të cilat hyjnë në fuqi pas ditës së enjte, nuk na garantokan sipas presidentit një proces zgjedhor me lista të hapura, sikurse është edhe parashikimi kushtetues. Listat e kandidatëve për subjektet zgjedhore do të jenë 100% të hapura. Kjo është mëse e qartë për këdo që ka kulturën minimale juridike për të lexuar ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Të gjithë kandidatët në listë i nënshtrohen votimit parapëlqyes nga zgjedhësit. Çdo zgjedhës ka të drejtën që krahas partisë apo koalicionit zgjedhor, të vendosë shenjën edhe tek emri i një kandidati apo kandidateje të preferuar. U jepet e drejta zgjedhësve që të ndryshojnë renditjen e kandidatëve dhe respektivisht ndarjen e mandateve, duke vlerësuar ata kandidatë që gëzojnë një mbështetje të madhe mbi vetë renditjen e propozuar nga subjekti zgjedhor. Një parim i tillë aplikohet në një sërë vendesh me sistem të ngjashëm elektoral, ku zgjedhësit kanë të drejtë të ri-rendisin kandidatët, rrjedhimisht mandatet e fituara elektorale. Në vëmendje janë shembujt e: Austrisë, Kroacisë, Republikës Çeke, Suedisë, etj.

Gjinia më pak e përfaqësuar garantohet se do të jetë jo më pak se 30% e përbërjes së Kuvendit edhe në kushtet e zbatimit të listave të hapura.

Një në tre emra të njëpasnjëshëm i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar si në listën paraprake të depozituar nga subjeki zgjedhor, ashtu edhe në listën përfundimtare të mandateve të fituara nga po i njëjti subjekt zgjedhor.

Në lidhje me ndikimin e zgjedhësve në përzgjedhjen e kandidatëve, sistemet proporcionale ndahen në ato me lista të hapura dhe me lista të mbyllura. Në sistemet me lista të hapura, sikurse ne kemi zgjedhur, votuesit votojnë për një kandidat individual sipas votës parapëlqyese. Ndër të tjera, votuesit mund të zgjedhin përmes votimit për një parti ose zgjedhjes së kandidatit të tyre. Votat për një kandidat e bëjnë atë kandidat më shumë të ngjarë të jetë në grupin e deputetëve të partisë që zgjidhet. Një votë për një kandidat llogaritet si votë për partinë e tij kur vendoset sa vende duhet të marrë secila parti.

Sisteme të ndryshme u japin votuesve peshë të ndryshme ndikimi. Vendet u caktohen partive në proporcion me votat që ato kanë marrë. Në shumë vende ku llogariten votat individuale brenda një liste, një kandidat duhet të kalojë një prag parapëlqyes të përqindjes së votave për të pasur një vend preferencial në listë sikurse: Hollanda, Bullgaria dhe Kroacia. Kjo ëshë fiks ajo që ka edhe kodi ynë zgjedhor.

Një çështje tjetër e ngritur nga Presidenti i Republikës, e cila mendoj se meriton vëmendjen dhe sqarimin publik. Sipas presidentit mungesa e një konsensusi të gjerë publik dhe pretendimet për një shkelje të marrëveshjes së 5 qershorit, nuk përbëjnë fakt lënde për shqyrtim nga Komisioni i Ligjeve dhe Kuvendi i Shqipërisë.

Dua të sqaroj disa gjëra shumë të rëndësishme.

Së pari, besoj se biem të gjithë dakord që pretendimet e Presidentit të Republikës janë të njëjtat pretendime të bëra publike nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilat janë diskutuar gjatë edhe në mbledhjet e Këshillit Politik.

Qëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike dhe Partisë së Ilir Metës, Lëvizja Socialiste për Integrim, kanë qenë se amendamentet kushtetuese ndalonin koalicionet dhe se ky ndalim binte ndesh me marrëveshjen e 5 qershorit. Prandaj sipas tyre amendamentet kushtetuese nuk duhej të miratoheshin në atë kohë. Më pas, shqiptarët janë dëshmitarë, u pranua zyrtarisht se amendamentet kushtetuese nuk i ndalonin koalicionet. Mundësia e përfshirjes së opozitës jashtë parlamentare në Këshillin Politik, duke i mundësuar asaj të luante rolin e vet në këtë proces, qe një mundësi të cilën ajo, për fat të keq, nuk e përdori në të mirë të interesit publik.

Kuvendi i Shqipërisë ka kryer me korrektësi maksimale detyrën e vet dhe ka miratuar ndryshimet në Kodin Zgjedhor që adresojnë amendamentet e miratuara në 30 korrik në ligjin themelor të vendit, Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Në këtë konkluzion përsa është paraqitur nga ana e Presidentit të Republikës dhe sa është munduar të shpjegojë arsyet e fshehura Ilir Meta, nuk u gjetën edhe nga Komisioni i Çështjeve Ligjore asnjë argument apo bazë kushtetuese për të miratuar arsyetimet e sjella në dekret.

Në këtë moment dua ta them troç se çështja e ndryshimeve të 5 qershorit është realizuar 100%. Po ashtu çështjet e lidhura me hapjen e listave edhe ato janë realizuar 100% në frymën e ndryshimeve kushtetuese.  Asnjëra nuk është e ndërlidhur me tjetrën. Ajo që i lidh të dyja është fakti që në 25 prill qytetarët shqiptarë do kenë një kod zgjedhor, sipas parimeve më të mira demokratike.

Duke qenë se legjislacioni është miratuar në kohën e duhur tani u takon të gjitha institucioneve, të cilat ngarkohen me ligj për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor, po ashtu edhe partive politike që të heqin dorë nga modelet dhe eksperiencat e dështuara të një viti më parë apo edhe tre viteve më parë për të bllokuar apo mosparaqitur në kohë për regjistrimin e proceseve zgjedhore. Unë jam shumë i bindur që në 25 prill të gjitha partitë politike, të cilat plotësojnë kriteret sipas propozimit të kandidatëve, do të regjistrohen në kohën e duhur për të marrë pjesë në zgjedhje.

Në këtë këndvështrim gjej rastin t’u them se ndryshimet në Kodin Zgjedhor janë miratuar, si rrallë herë, me një shumicë kushtetuese. Edhe pse Rregullorja e Kuvendit dhe Kushtetuta mbi të gjitha sheh të nevojshme miratimin e ndryshimeve kushtetuese me 3/5, ato janë miratuar përtej 2/3 e Kuvendit. Kjo tregon se edhe opozita parlamentare ka mbështetur në shumicë këto ndryshime.

Bazuar mbi të gjitha këto, ditën e enjte, Kuvendi i Shqipërisë do të duhet të votojë raportin përfundimtar të Komisionit për Çështjet Ligjore, që rrëzon Dekretin e Presidentit të Republikës. Prej këtij momenti, pas publikimit në Fletoren Zyrtare, Kodi Zgjedhor është i detyrueshëm për t’u zbatuar nga të gjitha palët.

Pyetje: Z. Balla, Komisioneri për Zgjerim ka kërkuar që të pritet opinioni i Komisionit të Venecias në lidhje me ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Përse nuk po e prisni opinionin e Komisionit të Venecias?

Përgjigje: Sepse edhe nga eksperiencat e vitit të fundit, procesi që përfshin konsultimin dhe opinionet e Komisionit të Venecias, shkojnë përtej kohës së nevojshme që Shqipëria ka nga sot deri në 25 prill.

Për ne, sikurse edhe Kryeministri Rama e ka shprehur gjithmonë, opinionet e Komisionit të Venecias janë të vyera dhe të mirëpritura. Nuk duhet të harrojmë që Shqipëria me Dekret të Presidentit të Republikës ka datën e zgjedhjeve.

Vetë Komisioni i Venecias ka përcaktuar “të zezë mbi të bardhë” që, i takon parlamenteve të vendeve anëtare, të përcaktojnë rregullat e proceseve zgjedhore dhe kush ka dëshirë të hulumtojë mbi jurisprudencën këshillimore të “Venecias” për këtë çështje, është i lutur t’i drejtohet websajtit të “Venecias”, ku do të gjejë një sërë opinionesh ndër vite që kanë konsoliduar këtë gjetje finale të “Venecias”.

Në kushtet që në Kuvendin e Shqipërisë nga dita e parë deri në atë të fundit, nga neni i parë në nenin e fundit, janë respektuar tërësisht Kushtetuta si ligji themelor. Rregullorja e Kuvendit dhe të gjitha aktet e tjera rregullatore në funksion të një procesi ligjvënës korrekt janë fryma e cila garanton që kemi të bëjmë me një legjislacion demokratik dhe që garanton zgjedhje të lira dhe demokratike.

Dua ta them edhe një herë për këdo që dëshiron ta dëgjojë se, ndryshimet në Kodin Zgjedhor kanë sot dakordësinë më të madhe të kërkuar nga Kushtetuta. Janë miratuar përtej shumicës që kërkon Kushtetuta, ku edhe shumica e opozitës parlamentare ka votuar në favor të këtyre ndryshimeve.

Kur bie fjala për praktikat e mira që “Venecia” u kërkon vendeve anëtare, fakti që Shqipëria ka ndjekur një proces që ka startuar me ligjin themelor në Kushtetutë, ne kemi garantuar plotësimin e një prej pikave të praktikave më të mira sikurse është: ndryshimet duhet të bëhen jo një vit para zgjedhjeve, vetëm në rast se bëhen në Kushtetutë. Ne këtë kemi bërë.

Ndryshimet në Kushtetutë kanë hyrë në fuqi, ndoshta Presidenti i Republikës nuk e ka marrë vesh, që prej datës 20 gusht, kur është plotësuar edhe afati nga dita e miratimit të tyre në Kuvend dhe botimit në Fletoren Zyrtare.

Faleminderit të gjithëve! Punë të mbarë institucioneve përkatëse në përgatitjen e zgjedhjeve të 25 prillit në zbatim të ligjeve që miraton Kuvendi i Shqipërisë!

Politike

Rama: Pogradeci do të jetë destinacion për të huajt

Published

on

By

Kryeministri Edi Rama ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale pamje nga Pogradeci dhe pushuesit të cilit kanë zgjedhur këtë qytet për të kaluar pushimet verore.

Kreu i qeverisë shkroi se qetësia, pastërtia dhe klima e kanë bërë prej kohësh Pogradecin një destinacion special jo vetëm për pushuesit shqiptarë, por edhe për ata të huaj.

Rama ka shtuar se me investimet e reja, ky qytet pritet të jetë një pikë referimi për turizmin.

“Qetësia, pastërtia dhe klima e veçantë e qytetit të Lasgushit, e kanë bërë prej kohësh Pogradecin një destinacion tejet special jo vetëm për pushuesit shqiptarë, por edhe ata të huaj

Me investimet e reja që janë në rrugën e jetësimit mbi projekte ambicioze zhvillimi, ky destinacion do të jetë një tjetër pikë e bukur referimi e Shqipërisë2030”, ka shkruar kryeministri

Continue Reading

Politike

Meta: Rama merr pjesën e tij të lekëve nga krimet

Published

on

By

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta teksa lëshoi akuza të forta në drejtim të kryeministrit Edi Rama, theksoi se ky i fundit do të marrë pjesën e tij të lekëve nga klanet kriminale që duan të pastrojnë paratë, duke investuar në Shqipëri.

Në një konferencë për mediat Meta kundërshtoi nismën për pasaportën e artë, duke shtuar se e ka kundërshtuar gjithmonë.

Po ashtu ai pohoi se çdo para që ka dalë jashtë vendit, me të cilën është abuzuar, do të hyjë sërish në vend.

“Meqë ambasadori e mbylli me çështjen e lëvizjes së lirë, kjo çështja e pasaportave të arta është sipas konceptit të tij për Ballkanin e hapur. Ky është ogiç i atij tjetrit. Kjo është në kurriz të interesit kombëtar, të interesit drejt BE. Kjo është tentativë e hershme që e kam kundërshtuar shumë qartë prej kohësh dhe në detyrën e presidentit të republikës. Ai është në proces largimi dhe përpiqet që të përfitojë për klanin e tij. Kjo është nismë për të bërë marrëveshje me persona që kanë para dhe dëshiron që t’i pastrojnë ato. Do të marrë pjesën e tij. Siç është nisma e portit të Durrësit, e cila thyen marrëveshjen e stabilizim asocimin. Siç ka nisur dhe tenderat me kosto nga 26 mln metri katror. Ky nuk do fondet europiane pasi ato kanë standarde me integritet. Ato kanë procedurat e konkurrimit. Ky tenton që të fusë shqiptarët që të marrin sa më shumë borxhe. Përveç përfitimeve nga kartela e shëndetit që ia shpreson. Ai do të përgjigjet për gjithçka deri në një. Jo vetëm ai po dhe ata që kanë abuzuar. Lekët do të vijnë në Shqipëri, do të riatdhesohen në shërbim të popullit të Shqipërisë.”, pohoi ai.

Continue Reading

Politike

Meta për projektligjin e PS: Më argëton…Rama do e ketë të keq fundin

Published

on

By

Edhe Ilir Meta pretendon se projektligji i PS për bashkëpunëtorët e ish Sigurimit të Shtetit janë nisma anti-Meta, por thekson se Edi Rama do t’i përgjigjet ligjeve dhe firmave që ka hedhur vetë.

“Të gjithë e dinë fatin e nismave anti-Meta. Më argëton çdo nismë e re. Çdo ligj që do të bëjë kundër Metës dhe Berishës, ne do ia fusim aty ku i shijon më shumë. Ai do të përgjigjet sipas ligjeve që ka bërë vetë, që ka firmosur vetë dhe sipas firmave që ka hedhur tak-tak. Kemi nisur një proces bazuar në fakte për inceneratorët dhe jo vetëm. Të gjithave do t’i shkojmë deri në fund. Këtyre parullave, ka patur burra të tjerë të cilët bënin si Ismail Qemali një herë e një kohë dhe kishin mendjen për të vjedhur në dogana e tatime. Ky edhe më keq do e ketë fundin e vetë. Ne do të vijojmë angazhimin e fortë”, tha Meta.

…..

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta është përgjigjur në lidhje me ligjin që PS po përgatit të nxjerrë.

Sipas ligjit të PS, qeveria ka gati një ligj për të nxjerrë nga politika personat që janë bashkëpunëtorë të sigurimit.

Në një konferencë për mediet Meta tha se Rama po përgatit fundin e tij, duke thënë se do i japë kënaqsinë për çdo ligj që bën kundër tij apo kundër Berishës

E dinë të gjithë. Më argëton kjo nismë e re për arsye se jo vetëm që ndihmon dhe përshpejton rënien e lirë të kryeministrit aktual dhe në largim për të ecur më tej drejt fundit të tij të merituar, por shumë të vonuar për arsye që ju i dini shumë mirë.

Deri përpara një viti kontrollonte plotësisht opozitën në vend. Do i japim kënaqësinë për ligjet që bën kundër meje  dhe Sali Berishës. Do ja fusim atje ku i shijon më shumë. Ajo që nuk shmang dot, është që do të përgjigjet sipas asaj që ka bërë vetë, sipas firmave që ka hedhur tak-fak.

Kemi denoncuar shumë afera ku Rama është i përfshirë personalisht. Këtyre parrullave që le të denoncojnë këta, ne i dimë. Ka pasur burra të tjerë që bënin si Ismail Qemali njëherë e një kohë, dhe kishin mendjen për të vjedhur në dogana. JKy edhe më keq do e ketë fundin e vet”, tha Meta.

……

Primare brenda koalicionit me PD, Meta: Ide e mrekullueshme për të zgjedhur kandidatët më të mirë

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka thënë se primaret do të ishin një ide e mirë në rast koalicioni me Partinë Demokratike.

Meta mbështeti deklaratat e kryedemokratit Sali Berisha, i cili tha se për zgjedhjet e ardhshme vendore, do ketë fillimisht primare brenda koalicionit.

“Është një ide e mrekullueshme”, tha Meta gjatë një konference me gazetarët.

“Kjo pa dyshim që është një çështje që ka rëndësinë e saj në kushtet e një pushteti vendor antikushtetues, ku opozita nuk ka asnjë këshilltar në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ne pa dyshim që do bashkëpunojmë me gjithë forcat e vërteta opozitare, përshëndes idenë e primareve. Është një ide e mrekullueshme dhe në rastin e koalicionit do ishte një ide e mrekullueshme për të zgjedhur kandidatët më të mirë të opozitës. Qëllimi ynë është të përmirësojmë standardët e qeverisjes vendore. Do bashkëpunojmë në mënyrën më transparente”, tha Meta.

Continue Reading

Politike

Berisha: Koalicionin me Metën për Zgjedhjet Lokale

Published

on

By

Ish-kryeministri Sali Berisha ka njoftuar sot në një konferencë për mediat, se PD-ja do të diskutojë për krijimin e një koalicioni me Partinë e Lirisë për zgjedhjet e ardhshme vendore.

Berisha tha se do të jetë koalicioni i cili do të përcaktojë rregullat për bashkëpunimit. Për kandidaturat, Berisha tha se do të zhvillohen primaret brenda partisë për ata që duan të kandidojnë për kryetar bashkie.

“Diskutim që koalicion besoj se do ketë. Koalicioni do përcaktojë rregullat e tij. Çfarë do jetë në këtë koalicion për PD-në, aksionet e PD-së, ato të gjitha do zgjidhen me primare. Ne nuk heqim dorë nga primaret. Ne i konsiderojmë primaret si risinë e dytë më të madhe pas vendosjes së pluralizmit politik në Shqipëri. Është fundi i kryetarokracisë. Forma më e vërtetë e demokracisë brenda një partie. Ne i qëndrojmë plotësisht” – tha Berisha.

Gjithashtu Berisha tha se cilido prej deputetëve që dëshiron të garojë për kryetar bashkie, është i ftuar që t’i bashkohet garës së primareve brenda partisë.

“Cilido që është deputet i PD-së, dhe dëshiron që të kandidojë, është i mirëpritur t’i nënshtrohet primareve. Kryetari i PD-së dhe Kryesia nuk kanë puyshtet mbi kandidaturat që plotësojnë kritreret. Ata që i plotësojnë, ata do jenë të mirëpritur në këtë garë” – tha Berisha.

Continue Reading

Politike

Berisha flet për ‘bilanc lufte’ nga vrasjet në Shqipëri

Published

on

By

Rrugët e Shqipërisë janë përgjakur në dy ditët e fundit nga vrasjet dhe atentatet mafioze.

4 të vrarë në më pak se 24 orë është “bilanci tragjik i luftës” në vendin tonë.

Mbrëmjen e 17 gushtit 33-vjeçari Madrit Ulqinaku u vra pas një konflikti të çastit nga 18-vjeçari Horgito Peqini në Elbasan.

Po më 17 gusht u vra në Sarandë 41-vjeçari Klodian Bakiaj nga 24-vjeçari Xhanelo Tarja. Sherri nisi për një vend parkimi dhe përfundoi me dy goditje thike në zemër, që i morën jetën 41-vjeçarit. Jo më vonë se 24 orë, paraditen e djeshme në mbikalimin e Panajasë, në aksin Vlorë-Levan, u ekzekutuan Shpati Lena dhe Hakim Xhezo në një atentat të mirëorganizuar mafioz.

Në konferencën e sotme me gazetarët, Sali Berisha akuzon policinë se rezulton vetëm për të thënë se në cilin drejtim u zhdukën autorët. Vetëm për ngjarjen e Sarandës është arrestuar Xhanelo Tarja, ndërsa për dy vrasjet e tjera autorët vijojnë të jenë në arrati.

Berisha: Gjatë kësaj jave, shqiptarët kanë parë se rendi dhe siguria e tyre janë tërësisht në dorë të bandave dhe krimit. Në një hark kohor 12 orë u përgjakën rrugët e Elbasanit, Sarandës dhe Panajasë në Vlorë. Nuk duhet të marr hua një shprehje në të cilën policia rezulton për të numëruar gëzhojat, por dua të them se policia rezulton për të na thënë kryesisht se vrasësit u zhdukën në drejtim të paditur. E vërteta është se, substrati i këtyre përgjakjeve, i këtyre vrasjeve, qëndron në faktin se janë bandat e krimit që kontrollojnë në çdo qelizë këtë shtet. Janë në një farë mënyre shteti real i këtij vendi. Ndërkohë, platforma zyrtare e Edi Ramës për luftën kundër krimit siç e dini është hani sa më shumë kokën e njëri-tjetrit. E thotë këtë një kryeministër i cili qeveris në një vend që ka firmosur Konventa Ndërkombëtare dhe e ka ndaluar me Kushtetutë dënimin me vdekje. Pra, atë që shteti e ka ndaluar, kryeministri i vendit ua lejon bandave dhe inkurajon bandat me thirrjet e tij për vrasje. Dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë qëndrim, dënoj vrasjet e shëmtuara në rrugët dhe sheshet e qyteteve. Garantoj shqiptarët se qëndrimi ynë do të jetë zero tolerancë ndaj krimit. Ne do t’u japim bandave të qeverisë atë vend që meritojnë së bashku me qeverinë e tyre.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

TRENDING