Connect with us

Kulture

Ndryshon ligji “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”

Published

on

Përfaqësues të Ministrisë së Kulturës zhvilluan sot një dëgjesë publike me Agjencinë e Administrimit Kolektiv “Albautor”. Synimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi projektligjin “Për disa ndryshime në ligjin nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, me qëllim përshtatjen me Direktivat e Bashkimit Evropian dhe rregullimin e mënyrës së funksionimit të Agjencive të Administrimit Kolektiv (AAK).

Nga ana tjetër, problematikat e hasura gjatë viteve të fundit i bëjnë të domosdoshme disa ndryshime ligjore.

Ligji nr. 35/2016 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” është një ligj i harmonizuar dhe i integruar me Direktivat e Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, lind nevoja e përafrimit të tij me 3 (tre) direktiva të Bashkimit Evropian:

 

 • Direktivën 2012/28 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian “Për përdorime të caktuara të lejuara të veprave pa autor”;
 • Direktivën 2017/1564 (BE) të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian “Mbi disa përdorime të lejuara të veprave të caktuara dhe fusha të tjera të mbrojtura nga e drejta e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to në përfitim të personave të cilët janë të verbër, me shikim të dëmtuar ose ndryshe me aftësi të kufizuara në leximin e materialeve të printuara”;
 • Direktivën 2011/77/BE e Parlamentit Europian dhe Këshillit Evropian “Amendimi i Direktivës 2006/116/KE mbi afatin e mbrojtjes të të drejtave të autorit dhe disa të drejtave të lidhura me to”.

 

Së pari, përafrimi i Direktivës 2017/1564 (BE):

 • Sjell përkufizime të reja për kategorinë e personave me aftësi të kufizuar.
 • Përcakton mënyrën e përdorimit të lejuar dhe realizimin e kopjeve në format të aksesueshëm nga personat përfitues apo subjektet e autorizuara që i shërbejnë nevojave të personave me aftësi të kufizuara në leximin e materialeve të printuara; në veçanti libraritë, institucionet arsimore dhe organizata të tjera jo-fitimprurëse.
 • Përcakton detyrimet e subjekteve të autorizuara të cilat shpërndajnë, komunikojnë tek publiku ose vënë në dispozicion të publikut kopje në formate të përshtatshëm të aksesueshëm për personat e verbër, persona me shikim të dëmtuar ose ndryshe me aftësi të kufizuara në leximin e materialeve të printuara.
 • Rrit disponueshmërinë e librave dhe materialeve të tjera të printuara në formate të përshtatshme e të aksesueshme për përsonat me aftësi të kufizuar në lexim.
 • Lehtëson identifikimin dhe bashkëpunim e personave të autorizuar, përfitues, subjektet e autorizuara publike apo private, për përdorimin dhe realizimin e këtyre kopjeve.

Së dyti, në zbatim në praktikë të ligjit aktual për të drejtën e autorit janë konstatuar problematika në lidhje me funksionimin e Agjencive të Administrimit Kolektiv, roli i të cilave është themelor për zbatimin e të drejtave të autorit.

 

Për këtë arsye propozohet të ndryshohen / saktësohen dispozitat:

 

 • Neni 135 pika 2.

Sistemi i administrimit kolektiv të të drejtave nuk do të jetë më i zgjeruar. Sporteli Unik SUADA do të ushtrojë funksionin e mbledhjes së të ardhurave vetëm për anëtarët vendas dhe të huaj të AAK-vë në bazë të kontratave dhe listave të specifikuara të të drejtave të autorit.

Rëndësia e këtij ndryshimi ligjor:

 

Nga monitorimet e kryera tek AAK-të në Republikën e Shqipërisë, konstatohet se:

 • Ka mungesë transparence, e cila ka pasur fokus mbledhjen e të ardhurave dhe jo shpërndarjen e tyre;
 • Mungesë transparence në mbledhjen e tarifave për përdorimin e të drejtës së autorit;
 • Është konstatuar mungesë besimi e përdoruesve të të drejtës së autorit në sistemin e menaxhimit kolektiv në Shqipëri.
 • Përdoruesit nuk janë të qartë në detyrimet e tyre dhe përcaktimin e tarifës për të drejtën e autorit;
 • AAK-të mund të jenë duke mbledhur shpërblimin për përdorimin e veprave, mbajtësit e të cilave e kryejnë administrimin e të drejtave të tyre në mënyrë individuale ose kanë hequr dorë nga administrimi kolektiv.

 

 • Neni 138 i ligjit mbi organizimin dhe funksionimin e sportelit unik, SUADA.

 

 • Organizimi i Sportelit Unik

Struktura e Sportit Unik SUADA, do të përbëhet nga përfaqësues të të gjithë agjencive të administrimit kolektiv të cilët do të jenë dhe anëtarë të bordit vendimmarrës. Propozimi i ri parashikon që të mos ketë një agjenci drejtuese në krye të sportelit unik, SUADA.

 • Drejtori ekzekutiv

AAK-të përzgjedhin organin më të lartë ekzekutiv, jo nga radhët e agjencive të administrimit kolektiv, por një drejtor ekzekutiv të pavaruar, brenda një afati kohor të caktuar.

Nëse nuk ka vendimmarrje, përzgjedhjen e organit më të lartë ekzekutiv të Sportelit Unik e realizon KKDA-ja.

 • Mbledhja e tarifave të shpërblimit

 

Sporteli Unik, SUADA do të mbledhë të ardhura dhe do të shpërndajë ndaj AAK-ve, vetëm për anëtarët me të cilët agjencitë kanë lidhur kontrata.

 

 • Shpenzimet administrative

Sportelit unik nuk mund të tejkalojë tavanin e shpënzimeve/kostove administrative 15 përqind. Kjo shumë e shpenzimeve do të përllogaritet duke u zbritur nga shpenzimet e secilës prej AAK-ve. Bazuar në ligj shpenzimet totale të një AAK-je nuk mund të përbëjnë më shumë se 30 për qind të shpërblimeve të shpërndara. Sporteli Unik kryen mbledhjen e shpërblimeve bazuar në listat e anëtarëve të AAK-ve.

 • Shpërndarja e të ardhurave

Ndarja e shpërblimeve të mbledhura  ndaj mbajtësve të të drejtave do të kryhet në mënyrë të drejtë dhe në mbështetje të raporteve periodike të monitorimit të AAK-ve dhe SUADA mbi përdorimin aktual të veprave dhe objekteve të të drejtave të lidhura.

 • Neni 159 i ligjit aktual, i cili përcakton mbikëqyrjen e veprimtarive të AAK-ve, është i paqartë në lidhje me përcaktimin e procedurave për pezullimin për 6 muaj të licencës apo deri në heqjen e saj në rast se konstatohet se veprimtaria e AAK-ve nuk ështrë në përputhje me dispozitat ligjore.

 

Për këtë qëllim, është propozuar që pika 5 e nenit 159 të ligjit aktual të riformulohet duke shfuqizuar afatin 30 ditor për rregullimin e të metave të konstatuara. Një procedurë administrative e cila fillon kryesisht është e mirëpërcaktuar në ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”. Në vijim, nëse konstatohet se veprimaria e AAK-së është në kundërshtim me përcaktimet ligjore, duhet të fillojë procedura administrative sipas parashikimeve ligjore dhe jo të kërkohet rregullimi i të metave.

 

Në vijim të këtij arsyetimi është e nevojshme që kjo procedurë të rregullohet me akt nënligjor dhe propozohet që pas pikës 6 të nenit 159 të shtohet pika 7 ku të përcaktohen se kushtet dhe procedura për pezullimin e licencës së AAK-ve do të përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për të drejtën e autorit.

 • Neni 177 mbi Kodet e standardeve dhe konformitetit të produkteve që lidhen me zbatimin e të drejtave të autorit dhe të drejtat e lidhura shfuqizohet, pasi nuk gjen interpretim dhe për rrjedhojë as aplikim në Republikën e Shqipërisë.

Aktualitet

Kinematografia në zi, humb jetën aktori Pandi Siku

Published

on

By

Aktori i njohur i teatrit dhe kinematografisë shqiptare,  Pandi Siku ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm.

Artisti shqiptar u nda nga jeta në moshën 73-vjeçare.

Lajmi për vdekjen e aktorit  është bërë i ditur nga miq dhe të afërm të aktorit, të cilët kanë ndarë lajmin e hidhur në rrjetin social Facebook.

Profil i aktorit Pandi Siku

Lindi me 28 Korrik 1949 ne Tirane. U diplomua ne Institutin e Larte te Arteve në Tiranë ne degen e drames dhe me pas në vitin 1973 ai u bashkua trupes se Teatrit Popullore (sot Teatri Kombetar) duke interprtuar mjaft role, kryesisht role te dyta.

Aktiviteti i tij do te shtrihet ne harkun kohor nga 1973 – 2001. Në teater deputimin e ben ne dramen “Toka e jone” dhe “Bashke me agimin”.
Me pas mund te permendim edhe shume shfaqje te tjera teatrale si: Adlinin ne “Lumi i vdekur” ; Halimi “Pas provimit te fundit”; Arjani ne “Jeta e tjetrit”; Shpendi ne “Epoka para gjyqit” (1978), Bardhi ne Furrnalta (1979), “Besa e madhe”; “Karavidhet”; Rrema ne “Komunistet” (1981), Merkusi ne “Romeo dhe Zhuljeta” ; Valentini ne “Dy zoterinj nga Verona” (1990), “Nata e 12-te; Lucencio ne “Zbutja e kryeneces”; Kostandini ne “Kush e solli Doruntinen” ; Rexhepi ne “Besa”; Pjestar i korit ne “Quoa vadis”; Amnekofi ne “Absurditeti antik” etj.

Continue Reading

Kulture

Nis edicioni i 56 i filmit në Karlovy Vary

Published

on

By

Nis edicioni i 56 i filmit në Karlovy Vary, më prestigjozi në Europën Qendrore dhe Lindore

Si zakonisht, qyteti çek i Karlovy Vary pret edicionin e 56-të të festivalit të filmit, më prestigjiozi në Evropën Qendrore dhe Lindore, i cili shfaq, së bashku me festivalet e Kanës, Berlinit dhe Venecias, filma artistikë me metrazh të gjatë.

Një konkurs tjetër i kushtohet veprave dhe dokumentarëve të prodhuara në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, Ballkanit, ish-Bashkimit Sovjetik, Lindjes së Mesme dhe Afrikës Veriore.

Në tapetin e kuq këtë vit vjen filmi fantastiko-shkencor “Vesper”, bashkëprodhim lituanez-francez-belg, me protagonistë që përpiqen të mbijetojnë në një botë postapokaliptike, ku të qëndrosh gjallë është e vështirë për të gjithë. Oligarkët e padukshëm fshihen në kështjella dhe vendosin rregulla për jetën e përbashkët, në një mjedis distopian të vendosur në një peizazh pyjor të marrë nga përrallat tradicionale lituaneze.

“Aspekti kryesor i filmit është të flasim për shpresën dhe ‘Vesper’ është shpresa”, thotë regjisorja Kristina Buozyte. “Ne mendojmë se është shumë e rëndësishme në ditët e sotme të flasim për këtë dhe ne besojmë se çfarëdo që të ndodhë në të ardhmen, do të ketë shpresë”

Continue Reading

Bota

SHBA, hapet ekspozitë digjitale e piktorëve impresionistë në Boston

Published

on

By

Ekspozita u hap në Boston dhe më pas do të prezantohet në qytete të tjera anembanë SHBA-së

New York

Në Boston të SHBA-së është hapur një ekspozitë digjitale në kuadër të së cilës u shfaqen vepra të piktorit francez, Claude Monet dhe impresionistëve të tjerë, raporton Anadolu Agency (AA).Ekspozita u hap në Boston dhe më pas do të prezantohet në qytete të tjera anembanë SHBA-së.Pikturat u prezantuan në mënyrë digjitale përmes teknikës së video-projeksionit në Qendrën Kulturore të Boston ‘Lighthouse’.

Continue Reading

Kulture

Këngëtari italian Carrisi zbulon kuptimin e emrit të tij

Published

on

By

Këngëtari i mirënjohur italian, Albano Carrisi, ka treguar se emri i tij ka një kuptim mjaft të veçantë që lidhet pikërisht me kombin shqiptar.

Artisti italian Albano Carrisi ka treguar se emrin ia ka vendosur i ati pasi ka qenë shumë i lidhur me tokën shqiptare. Artisti italian tregon se babai i tij ka qenë në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe shqiptarët e kishin shpëtuar nga vdekja e sigurtë.

Babai im ishte italian dhe duke qenë këtu në luftë në 40-ën i tha mamasë time që quaje Alban se do të jetë fati ynë.

Babai im e donte shumë këtë tokë sepse në Luftën Botërore, ai më tha që shqiptarët e kishin shpëtuar nga vdekja e sigurtë, kështu që prandaj jam i lidhur me këtë tokë kaq shumë, shprehet ai.

 

 

Continue Reading

Kulture

Java e kulturës italiane, Al Bano performon sonte

Published

on

By

Këngëtari i famshëm Italian, Albano Carrisi i njohur ndryshe si Al Bano, do të performojë në mbrëmjen përmbyllëse së javës së kulturës italiane, në Amfiteatrin e Liqenit.

Carrisi ka një impakt të madh në brezat e muzikantëve shqiptarë dhe artdashësve. Për shqiptarët, Al Bano është shumë i dashur, dhe nuk ka shqiptar që nuk këndon këngën e tij  “Felicita”.

Në qershor të vitit 2016 u njoftua se Al Banos iu dha shtetesia shqiptare për shkak të lidhjeve të tij të ngushta me vendin dhe karrierën e sukseshme në shqipëri. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin shqiptar, këngëtari u nderua dhe me çmimin ”Çelësi i Qytetit të Tiranës” gjatë një ceremonie të mbajtur nga autoritetet e Bashkisë Tiranë, një dita para koncertit.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

TRENDING